Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya

2010-09-18 07:08:33

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 9, BAHAR 2006

E. Fuat Keyman*

ÖZET 1648 Westphalia antlaşmasıyla kurulan modern uluslararası ilişkiler sistemi­nin bu­güne kadar geçen sürede, ve bugün 11 Eylül-sonrası dünyada da, belli bir “süreklilik-değişim ilişkisi” içinde sürdüğünü söyleyebiliriz. Güç-hege­monya ilişkileri bu sistemin kurucu niteliği olarak kalırken, sistemin aktörleri, ve sisteme anlam veren normatif il­kelerin değiştiğini görüyoruz. Bu süreç, aynı zamanda modernite-ulus, devlet-hege­monya ilişkisinin de bir tarihi. Bu tarihin son çeyrek asırdır, niteliyici kodu küresel­leşme kavramı. Bu yazı, küre­selleşme-uluslararası ilişkiler-hegemonya bağlantısının kısa bir tarihsel-anali­tik açılımını yapmayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler: Westphalia, Küreselleşme, 11 Eylül, Hegemonya, Ulus-Devlet.

-------------------------- * Prof. Dr., Koç Universitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...