Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler'in Geleceği

2010-09-18 07:25:06

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 3, GÜZ 2004

Gökhan KOÇER*

ÖZET Daha çok Soğuk Savaş sonrasıyla özdeşleştirilen globalleşme, ekonomik, siyasal, kültürel, askeri vb. çeşitli boyutlarıyla dünyayı etkilerken, sosyal bilimlerin çeşitli dallarında da tartışmalar başlatmıştır. Bu bağlamda, globalleşme, Uluslararası İlişkiler disiplinini de etkilemiş, terminolojisini değiştirmiş ve içeriğini genişletmiştir. Bu süreçte, içinde yaşanılan dönemi teorikleştirme çabaları söz konusu olmuş, disipline yeni yaklaşımlar eklenirken, bazı eski yaklaşımlar da etkilerini yitirmiştir. Fakat bugün için, ne içinde yaşanılan dönemi tanımlayan bir kavram üzerinde uzlaşma söz konusudur, ne de bu dönemi açıklayabilecek genel bir paradigma oluşturulabilmiştir. Globalleşme ise, bu iki boşluğu da doldurabilecek bir joker kavram olarak görülmektedir. Bu yönüyle, bugün, globalleşmenin hem bir "uluslararası sistem", hem de bir "uluslararası ilişkiler paradigması" olup olmadığı tartışılmaktadır. Globalleşmenin, kendisi başlı başına bir uluslararası sistem olarak kabul edilemezse bile, yeni bir uluslararası sistemin alt yapısını oluşturmaya katkıda bulunacak unsurlar içerdiği bir gerçektir. Öte yandan, globalleşmenin realizmin yeni bir versiyonu olduğu da söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş Sonrası, Globalleşme, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Sistem, Realizm

----------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. Yazar, bu makalenin oluşmasındaki katkılarından dolayı Fulya Aksu Ereker, İlknur Kalay, Bülent Şener, Pınar Sezer ve Selim Kurt'a teşekkür eder.

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...