Kürtlerin Avrupa Birliği’ne Yönelimi: Düşük Bilgi Düzeyi, Yüksek İdealist Beklentiler

2016-04-18 09:20:31

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 48, 2016

Hakan SAMUR* ve Turgut DEMİRTEPE**

ÖZET

Kürt sorunu sadece uzun zamandır Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olmakla kalmamış aynı zamanda AB üyelik süreci bakımından da her zaman en önemli gündem maddelerinin başında yer almıştır. Bu açıdan, Kürtlerin AB ile ilgili meselelerde durdukları yer ve sahip oldukları görüşler kritik değere sahiptir. Elinizdeki çalışmada, üniversite mezunu Kürtler arasında gerçekleştirilen bir alan çalışmasından hareketle; literatürde kullanılan iki ana oryantasyon moduna, farkındalık (ilgi ve bilgi) düzeyine ve sübjektif değerlendirmelere dayalı olarak Kürtlerin AB’ye oryantasyonları (yönelimleri) analiz edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kürtler, Avrupa Birliği, AB’ye Oryantasyon, AB-Türkiye İlişkileri

--------------------------

*Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin.

**Doç. Dr.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...