Kutuplaşma Siyaseti Bağlamında İngiliz-Rus Konvansiyonu ve Osmanlı Devleti

2018-06-16 21:49:11

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 57, 2018

M. Volkan ATUK*

ÖZET

İngiltere ve Rusya’nın Asya’daki nüfuz alanlarını karşılıklı menfaatleri doğrultusunda uzlaştırma çabası olarak görülen İngiliz- Rus Konvansiyonu(1907); bu amacının ötesinde, Almanya ve müttefikleri karşısında beliren ve Fransa’nın da dâhil olduğu üçlü anlaşma bloğunu oluşturan son halkaydı. Çoğunlukla, İran’ın paylaşılması ile gündeme gelen anlaşma, Osmanlı Hariciyesi tarafından Asya işlerine dair bir metin olarak ele alınmıştır. Anlaşmanın, yalnızca Afganistan, Tibet ve İran ile ilgili kapsamını değerlendiren Osmanlı devlet ricali, bu anlaşmanın dünyayı genel bir savaşa götüren kutuplaşma siyasetinin önemli bir parçası olduğunu görememiştir.

Anahtar Kelimeler: Konvansiyon, İngiltere, Rusya, Osmanlı Devleti

—————————–

* Öğretmen, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...