Kuzey Kore'nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar

2010-09-18 06:54:40

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 1, BAHAR 2004

Mustafa KİBAROĞLU*

ÖZET Küçük devlet psikolojisi ile önce Japonya sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kendini koruma düşüncesiyle nükleer silah geliştirme yoluna giden Kuzey Kore, bu çabalarında Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden önemli katkılar almıştır. 2004 yılı başı itibarıyla en az iki adet nükleer başlık geliştirebilecek kadar plutonyuma sahip olduğuna inanılan Kuzey Kore'nin bu başlıkları 1.350 km uzaklığa göderebilecek balistik füzelere sahip olduğu bilinmektedir. Varılan bu noktada, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanabilecek krizin tırmanması bölge ülkelerine olduğu kadar tüm dünyaya olumsuz etkisi olabilecektir. Bu sebeple, 11 Eylül ertesi dönemde terör gruplarının da bu silahlara sahip olabileceğinden endişe eden Rusya ve Çin de, artık Japonya ve Güney Kore gibi, ABD ile Kuzey Kore arasındaki sorunun çözümüne katkıda bulunak istemektedir.

Anahtar kelimeler: Kore, Nükleer, Füze, Plutonyum, UAEA

---------------------------- * Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...