Latin Ameika’da Barış Üzerine Doğulu, Avrupalı ve Yerli Düşünce

2010-09-18 06:54:10

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008

Ürsula Oswald SPRING*

ÖZET Bu makalede Çin, Hindistan, Latin Amerika, Avrupa ve günümüz küreselleşmesiyle ilgili bazı barış düşünceleri ele alınacaktır. Siyasal olarak, 1930’lardan beri Gandi Hindistan’da şiddet içermeyen, aktif pratikler geliştirdi; bunlar 1960’larda Martin Luther King’in sivil haklar hareketi tarafından devralındı ve Güney Afrika’nın bağımsızlık mücadelesinde daha ada geliştirildi. Şiddet içermeyen eylemler, feministler ve toplumsal hareketler için yeni girdiler yarattı, böylelikle taban hareketleri, kadınlar, yerliler tarafından girişilen dayanışma ekonomisi barışı inşa etmek, cinsler arası eşitlik, sürdürülebilir kalkınma çeşitlikleri içeren ve ademi merkeziyetçi post-modern bir dünyada aşağıdan-yukarı alternatifleri teşvik etti.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Barış Düşüncesi, Latin Amerika

-------------------------- * Prof., Dr., National University of Mexico. Makalenin İngilizceden Türkçeye tercümesi Emre Gürbüz tarafından yapılmıştır. Bu makale Ürsula Oswald Spring tarafından yazılan “ Oriental, European, and Indigenous Thinking on Peace in Latin America”, Brauch et. al., Globalization and Environmental Challenges Reconceptualizing Security in the 21st Century, Berlin, Springer-Verlag, Cilt 3, 2008, s. 175-195 temel alınarak hazırlanmıştır, ancak yazının aynısı değildir, büyük oranda yeniden yazılmıştır.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...