Leverages and Constraints for Turkish Foreign Policy in Syrian War: A Structural Balance Approach

2019-01-02 20:28:32

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 59, 2018  

Serdar Ş. GÜNER* and Dilan E. KOÇ**

ABSTRACT

Various balance and imbalance conditions among the U.S., Russia, Turkey, Syria, and Iran are analyzed to present how changes in the direction of conflict and cooperation disturb the regional balance in the Syria conflict. We find that given a stable hostility between the U.S. and Russia, and the stable friendship between Russia and Syria, Turkish preferences over coveting friendship and leaning toward enmity are central in the formation of balances. Turkey-Syria relations constitute a key for the balance in the region. A main Russian foreign-policy problem thus remains to help Turkey and Syria to conduct friendlier relations. A competition or an agreement between the U.S. and Russia over Kurdish independence underlies TFP alignment choices and a high likelihood of a protracted conflict for years to come in the Middle East.

Keywords: Structural Balance Theory, Balance of Power, Unbalanced and Balanced Systems, Enmity and Friendship

—————-

Türk Dış Politikasının Suriye Savaşındaki Etkisi ve Sınırları: Bir Yapısal Denge Yaklaşımı

ÖZET

Bu makalede A.B.D., Rusya, Türkiye, Suriye, ve İran arasındaki denge ve dengesizlik koşullarının çatışma ve işbirliği yönlerinden Suriye’deki çatışma ve bölgesel denge değişimlerini nasıl etkiledikleri çözümlenmektedir. İstikrarlı A.B.D.-Rusya husumeti, Rusya-Suriye işbirliği altında Türkiye’nin işbirliği ve çatışma tercihleri dengelerin oluşumunda merkezî bir rol oynamaktadır. Türkiye-Suriye ilişkileri bölgedeki dengenin anahtarıdır. Bu nedenle Rus dış politikasının en önemli sorunu Türkiye ve Suriye’ye tekrar işbirliğine dönmelerinde yardımcı olmaktır. A.B.D. ve Rusya arasında Kürtlerin bağımsızlığı yönünde rekabet ve anlaşma Orta Doğu’da yüksek olasılıkla yıllar boyu sürecek bir çatışmanın ve Türk dış politikasının müttefik seçimlerinin altında yatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapısal Denge Kuramı, Güçler Dengesi, Dengede Olan ve Olmayan Sistemler, Düşmanlık ve Dostluk

—————-

* Assoc. Prof. Dr., Department of International Relations, Bilkent University, Ankara.

** Student, Department of International Relations, Bilkent University, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...