Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık

2010-09-18 06:52:49

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 4, KIŞ 2004

Yücel BOZDAĞLIOĞLU* Çınar ÖZEN**

ÖZET Bu çalışmanın ana inceleme konusu sistemik güç olgusudur. Liberal uluslararasıcılık ve neoliberalizm çerçevesinde teorik olarak tanımlanmaya çalışılan güç kavramı, realizmin tanımladığı güç kavramıyla da karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Bu çerçevede liberal/neoliberal ile realist yaklaşımların güç tanımları arasında büyük bir fark olmadığı, her iki okulun da ulaşılması hedeflenen sonuçlar itibariyle benzeştiği sonucuna ulaşılmıştır. Realizm uluslararası ilişkilerde askeri gücün önemine vurgu yaparken, liberalizm/neoliberalizm ekonomik ilişkilerden kaynaklanan gücün önemine işaret etmiştir. Bu çerçevede ortaya konan sistemik güç, bir devletin diğer devletlerin davranışlarını doğrudan etkileyebilme kapasitesi değil ekonomik ve siyasal sistemin yapısının değiştirilebilmesi sayesinde elde edilen güç olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda sistemik güç uluslararası ilişkilerde hegemonyanın oluşturulması ve sürdürülebilmesi için büyük önem kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sistemik güç, Liberalizm, Neoliberalizm, Realizm, Hegemonya, Liberal Uluslararasıcılık, Uluslararası Rejimler.

---------------------------- *  Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İ.İ.B.F.,Uluslararası İlişkiler Bölümü, Öğretim Üyesi ** Doç. .Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü, Öğretim Üyesi

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...