Linking Foreign Policy and Energy Security: An Asset or a Liability for Turkey?

2017-02-06 22:53:47

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 52, 2016

Şuhnaz YILMAZ* ve Duygu SEVER-MEHMETOĞLU**

ABSTRACT

This article aims to examine the intricate interaction between energy politics and Turkish foreign policy in a turbulent region in terms of challenges and opportunities. From a theoretical perspective, the focus of the article lies at the critical intersection of soft and hard security, as well as domestic and external politics. It argues that, on the one hand, Turkey has been highlighting its potential of ‘energy hub’ position as an asset and, on the other hand, Turkey also needs to effectively deal with numerous hard and soft security issues closely linked with its foreign policy and rising domestic energy needs, which constitutes a major liability. Ultimately, the delicate balance that Turkey will try to strike will have a decisive impact in terms of determining its nature of interaction with other critical actors and future role as a regional power.

Keywords: Energy Security, Turkish Foreign Policy, Pipeline Politics, Climate Change, Geopolitics, Energy Politics

—————-

Dış Politika ve Enerji Güvenliği Bağlantısı: Türkiye Açısından Fırsat mı Tehdit mi?

ÖZET

Bu makale son derece çalkantılı bir bölgede şekillenmekte olan enerji politikaları ve Türk dış politikası arasındaki karmaşık etkileşimi zorluklar ve fırsatlar çerçevesinde incelemektedir. Teorik açıdan çalışma, yumuşak ve sert güvenlik faktörlerinin yanı sıra iç ve dış siyasetin kritik kesişimine odaklanmaktadır. Makale, Türkiye’nin potansiyel bir “enerji merkezi” olma konumunun önemli bir avantaj olduğunu vurgularken, diğer taraftan, ülkenin dış politikası ve artan enerji ihtiyacı ile yakından bağlantılı çok sayıda sert ve yumuşak güvenlik sorununun etkin bir biçimde yönetilmesinin büyük bir zorluk yarattığını savunmaktadır. Sonuç olarak, enerji politikaları Türkiye’nin dış politikasında korumaya çalıştığı hassas dengeler, diğer kritik aktörlerle ilişkilerin belirlenmesi ve bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin gelecekteki rolünün şekillenmesi açısından belirleyici bir önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Türk Dış Politikası, Boru Hattı Siyaseti, İklim Değişikliği, Jeopolitik, Enerji Politikaları.

—————————–

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul & Kaliforniya Üniversitesi (UCLA), Los Angeles.

** Doktora Öğrencisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...