Making a Case over Greco-Turkish Rivalry: Major Power Linkages and Rivalry Strength

2019-01-02 20:34:02

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 59, 2018  

Deniz Ş. SERT* and Konstantinos TRAVLOS**

ABSTRACT

The goal of the paper is to explore how the intensity of the Greco-Turkish rivalry (in the 19th and 20th centuries) was affected by variation in the intensity of rivalries between major powers that have political and military connections to Greece and Turkey. By comparing the effect of relevant major power rivalries with a battery of alternative domestic, dyadic, military, and political variables, the article serves as a deductive evaluation to see how important, if at all, variation in the volatility of intensity of the relevant major power rivalries is on the Greek-Turkish rivalry intensity volatility.

Keywords: Greece, Turkey, Rivalry, Linkage, Intensity, Major Power

—————-

Türk-Yunan Rekabeti Üzerine Vaka Analizi: Büyük Güçler Bağlantısı ve Rekabet Direnci

ÖZET

Bu makalenin amacı, Türk-Yunan rekabetinin (19. ve 20. yüzyıllarda) yoğunluğunun, Yunanistan ve Türkiye ile siyasi ve askeri bağlantıları olan büyük güçler arasındaki rekabetin yoğunluğundan nasıl etkilendiğini araştırmaktır. Her iki yüzyılda da, Türk-Yunan rekabeti, bağlantılarında ne doğrudan rekabet mekanizmaları ile tam olarak ilişkilendirilen, ne de hiyerarşik üstün rekabete dayandırılan bir vaka örneğidir. Yine de, bu türden bağlantılardan tamamen ayrı da sayılamaz. İlgili büyük güç rekabetlerinin alternatif yerel, ikili, askeri ve politik değişkenler ile karşılaştırılmasıyla, makale, ilgili büyük güç çekişmelerinin yoğunluğundaki değişimin Türk-Yunan ilişkilerinde ne kadar önemli olduğunu görmek için tümdengelimsel bir değerlendirme işlevi görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Türkiye, Rekabet, Bağlantı, Yoğunluk, Büyük Güçler

—————-

* Assoc. Prof. Dr., Department of International Relations, Özyeğin University, İstanbul.

** Assist. Prof. Dr., Department of International Relations, Özyeğin University, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...