MENA Bölgesinde Askeri Harcama Yüklerinin Yakınsaması

20/07/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 66, 2020  

Veli YILANCI* Hakan ERYÜZLÜ** ve Sertaç HOPOĞLU***

ÖZET
Çatışmalı ortamlarda ülkeler caydırıcılık amacıyla yüksek miktarda askeri harcama yapmayı tercih ettiğinden, ülkelerin askeri harcama yükleri yüksek olabilmektedir. Bu çalışmada Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden oluşan bir panelde askeri harcama yükleri için yakınsama hipotezinin geçerliliği test edilmektedir. Analiz sonuçları panel için koşulsuz β yakınsaması olduğunu, ancak bireysel olarak sadece Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Fas ve Suudi Arabistan’ın askeri yüklerinin ortalamaya yakınsadığını göstermektedir. Ayrıca, paneldeki ülkelerin askeri yüklerinin İsrail ve ABD askeri yüklerine yakınsaması da test edilmiştir. Analiz sonuçları sadece Kuveyt, Fas, Umman, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye askeri yüklerinin İsrail askeri yüküne yakınsadığını, ABD askeri yüküne yakınsamanın ise Ürdün, Kuveyt, Fas, Umman ve Tunus için geçerli olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğrusal Olmayan Panel Birim Kök Testi, Askeri Yük, Yakınsama, Orta Doğu

--------

* Doç. Dr., Ekonometri Bölümü, Sakarya Üniversitesi

** Dr. Öğr. Üyesi, Ekonomi Bölümü, İskenderun Teknik Üniversitesi

*** Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, İskenderun Teknik Üniversitesi