Metodolojik Ulusçuluk ve Türkiye’de Dış Politika Çalışmaları

2016-12-20 13:05:28

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 51, 2016

Hüsrev TABAK*

ÖZET

Metodolojik Ulusçuluk, beşeri dünyanın, kendini ulus-devletler olarak organize etmiş uluslardan müteşekkil bir yapı olarak tahayyül edilmesi ve yazılması olarak tanımlanan ve sosyal bilimlerin tümü için sonuçları olan bir akademik yazım problemidir. Konuya ilişkin özellikle sosyoloji, antropoloji, tarih gibi alanlarda ilgili yanlışın gerek sebeplerini, gerekse doğurduğu kurucu sonuçları ortaya koyucu pek çok çalışma yapılmıştır. Metodolojik ulusçuluk Uluslararası İlişkiler’de de tartışılırken, tartışmalar ilgili pratiklerin Uluslararası İlişkiler için anlamıyla sınırlı kalmıştır. Dış politika çalışmalarındaysa konuya ilişkin derinlemesine bir tartışma yapılmamıştır. Buradan hareketle bu makale, Türkiye’de dış politika çalışmaları örnek incelemesiyle, dış politika çalışmalarındaki metodolojik ulusçuluk pratiklerini ve bunların kurucu etkilerini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metodolojik Ulusçuluk, Dış Politika Çalışmaları, Türk Dış Politikası.

----------------

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...