Milli Güvenlik Kurulu ve Dış Politika

2013-06-10 13:00:16

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 39, GÜZ 2013

Bulut GÜRPINAR*

ÖZET

“Milli güvenlik” tanımlanması güç, içeriği belirsiz bir kavramdır. Bu belirsizliğin sonucunda Türkiye’de kavramın içeriğinin çok geniş tutulduğu, anlamının silikleştirildiği görülür. Türkiye’de milli güvenliğin anlamı, kavramı ismine taşıyan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) basın bildirileri yoluyla incelenebilir. MGK, milli güvenlik siyasetinin tayini ve tespiti ile ilgili tavsiye kararları alan bir kuruldur. MGK’nın görüştüğü ve basın bildirilerine yansıttığı konuların milli güvenlik siyasetine ve dolayısıyla milli güvenlik anlayışına ilişkin olduğu varsayılabilir. Çalışma, milli güvenlik söyleminin MGK basın bildirilerinde nasıl kurgulandığını araştırırken, MGK’nın dış politika algısını sergilemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın yönteminde eleştirel söylem analizi kullanılarak, MGK basın bildirileri dış politika konuları açısından taranmış, MGK basın bildirilerine yansıyan konular sergilenmiştir. 1980’lerden itibaren üçlü bir tarihsel ayrımla MGK’nın dış politika algısına ek olarak, MGK’nın milli güvenlik tanımına ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, MGK, Eleştirel Söylem Analizi, Milli Güvenlik.

---------------------------

* Arş. Gör. Dr., Strateji Bölümü, İşletme Fakültesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.

 

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...