Muhteşem Ortaklık: Kant ve Clausewitz

2010-09-18 06:51:42

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 14, YAZ 2007

Ali L. KARAOSMANOĞLU *

ÖZET Kant ve Clausewitz, hem Aydınlanma felsefesinden hem de Aydınlanma'ya eleştirel bakan görüşlerden etkilenmiş iki büyük düşünür olarak, çağdaş Uluslararası İlişkiler teorisini etkilemeye devam etmektedirler. Kant, liberallere; Clausewitz ise, Realistlere esin kaynağı olmaktadır. Fakat her iki düşünür de çoğu zaman yüzeysel bir şekilde yorumlanmakta ve zıt kutuplar gibi ele alınmaktadır. Oysa, her iki düşünür arasında önemli ortak noktalar vardır. Kant'ın “Ebedi Barış”ı ve Clausewitz'in “Mutlak Savaş”ı, gerçekleşmeleri mümkün olmayan birer idea'dır. Son tahlilde buluştukları nokta, belli bir ahlaki mükellefiyet telkin eden ve makuliyet içeren siyaset ile şiddetin sınırlandırılmasıdır; başka bir deyişle, “Güvenlik İkilemi”nin yönetilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Barış, Savaş, Güvenlik, Kant, Clausewitz.

----------------------------- * Prof. Dr., Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...