Mustafa Said Çetinkaya | Mustafa Serdar Palabıyık, 1915 Olaylarını Anlamak: Türkler ve Ermeniler

18/07/2019

Mustafa Said Çetinkaya, “Mustafa Serdar Palabıyık, 1915 Olaylarını Anlamak: Türkler ve Ermeniler, İstanbul, Beta Yayınları”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 14 (53), 2017, ss. 141-143.