Myanmar, Uluslararası Suçlar ve Uluslararası Toplum: Kendisine Karşı İşlenen Ağır Suçlarda Uluslararası Toplumun Cevabı

17/04/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 69, 2021

Dikran M. ZENGİNKUZUCU*

ÖZET
Bu makale Myanmar örneği çerçevesinde uluslararası toplumun bir bütün olarak kendisine karşı işlenen en ciddi suçlara cevap oluşturma yeteneğini ve bu suçlara yönelik kurduğu hesap verdirme mekanizmalarının işlerliğini tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çalışma soykırım suçunun ve insanlığa karşı suçların işlenmesine karşı uluslararası mekanizmaların uluslararası toplum tarafından nasıl harekete geçirildikleri sorusunu çok katmanlı bir analiz ile incelemektedir. İnceleme sonucunda ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin etkin şekilde harekete geçmekten ve uygun önlemleri almaktan kaçınmasına karşın en ağır uluslararası suçların sorumlularının cezalandırılmaları için uluslararası toplum, devletler ve uluslararası örgütlerin girişimlerinin uluslararası yargı kurumlarını tetikleme yeteneğine sahip oldukları ve yargı kurumlarının bu durumlarda uluslararası toplumun değerlerini ve yararını gözettiği ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Myanmar, Uluslararası Suçlar, Soykırım, Uluslararası Toplum, Uluslararası Yargı

--------

* Doç. Dr., İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü