Nail Elhan, “Said Allamiyan, Tarih İçin Anlatıyorum: Muhsin Refikdust’un Hatıraları 1979-1989

01/08/2019

Nail Elhan, “Said Allamiyan, Tarih İçin Anlatıyorum: Muhsin Refikdust’un Hatıraları 1979-1989, İstanbul, İyi Düşün Yayınları, 2015”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 16 (61), 2019, ss. 153-156, DOI: 10.33458/uidergisi.541549.