NATO Neden Genişledi? Uluslararası İlişkiler Kuramları Işığında NATO’nun Genişlemesi ve ABD-Rusya İç Siyaseti

2012-09-24 06:59:52

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Cilt 9, Sayı 34, Yaz 2012

Şener AKTÜRK*

ÖZET Bu makale Soğuk Savaş sonrasında NATO’nun genişlemesine odaklanıyor. Yeni Gerçekçi, Yeni Liberal ve inşacı yaklaşımların, NATO’nun genişlemesinin sebeplerini açıklamadaki başarısızlıkları vurgulanıyor. NATO’nun genişlemesinin zamanlamasını ve mahiyetini, ABD ve Rusya’nın iç siyasal dinamiklerinin çakışması çok daha iyi açıklıyor. ABD’de, 1994’te Kongre’yi ve 2000 yılında başkanlığı ele geçiren Cumhuriyetçilerin yükselişi ve yazarın Amerikan siyasetindeki “Doğu Avrupa Lobisi” olarak adlandırdığı zümrenin etkisi, NATO’nun genişlemesinin iç siyasal sebebini oluşturdu. Rusya’da, Komünistlerin ve aşırı milliyetçilerin Duma’daki gücü ve siloviki olarak adlandırılan asker ve güvenlik kökenli kadroların yürütme erkinde yükselişi, Rus-Amerikan ilişkilerinin kutuplaşmasında belirleyici rol oynayarak NATO’nun daha fazla genişlemesini tetikledi.

Anahtar Kelimeler: NATO’nun Genişlemesi, Yeni Gerçekçilik, İnşacılık, İç Siyaset, Cumhuriyetçi Parti ---------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Koç Üniversitesi. Bu makalede kullanılan haber kaynaklarının toplanmasında emeği geçen asistanlarım Gökçe Silman, Ayhan Özşeker ve Melek Arı’ya teşekkür ederim.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...