Navroz K. DUBASH, India in a Warming World: Integrating Climate Change and Development - Defne GÖNENÇ

05/07/2022
Defne Gönenç, Kitap Değerlendirmesi “Navroz K. DUBASH, India in a Warming World: Integrating Climate Change and Development”, Uluslararası İlişkiler, Çevrimiçi Erken Yayın, 2022, s. 1-3.