Ne İklim Koruması Ne de Enerji Güvenliği: Biyoyakıtlar Biyoşaşkınlar için mi?

2010-09-18 06:51:11
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 20, KIŞ 2009 Joachim H. SPANGENBERG* ve Josef SETTELE**

ÖZET Fosil yakıtlardan biyotemelli yakıtlara geçiş, petrolün tavan yaptığı dönemin petrole bağımlı ülkeler nezdinde yarattığı baskılarla baş etmede kullanılan bir strateji olarak belirmektedir. Buna karşın, biyokütle enerji kompozisyonunun değerli bir unsuru olmasına rağmen, (i) enerji tüketiminde önemli bir düşüş olmadan katkısının son derece sınırlı kalacağı, ile (ii) enerji sisteminde yapısal değişiklikler olmadan (karbon temelinden uzakta) başta biyolojik çeşitlilik olmak kaydıyla çevre güvenliğine ve gıda güvenliğine riskler yüklediği hususları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ilişkilerde önemli değişikliklere dahi yol açabilir. İkinci nesil ekimlerin fakir topraklardan dış girdi olmadan yüksek verim sağladığı hususu gerçekçi değildir. Karbon birikimi açısından biyokütlenin daha akılcıl kullanımı en iyi toprak içinde gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Biyoyakıt, Biyoteknoloji, Biyoçeşitlilik, Brezilya. --------------------------- *    Prof. Dr., Research Scientist, UFZ Helmholtz Centre for Environmental Research, Department of Community Ecology ** Prof. Dr., Research Scientist, UFZ Helmholtz Centre for Environmental Research, Department of Community Ecology Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...