Neo-Korporatizmden Birleştirici Demokrasiye Sivil Toplumun Avrupa Birliği’ndeki Uzun İnce Yolu

2015-08-04 10:28:53

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 45, 2015

Özge ZİHNİOĞLU*

ÖZET Günümüzde Avrupa Birliği’nin gerek bütünleşme sürecinin gerekse genişleme politikasının vazgeçilmez aktörleri arasında kabul edilen sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) Avrupa düzeyindeki varlıkları uzun bir geçmişe sahiptir. Bu makale, artık kendi başına bir politika olarak kabul edilebilecek, Avrupa Birliği’nin STK’lara yönelik girişimlerini ve bu ilişkinin gelişimini neo-korporatizm ve birleştirici demokrasi modelleri açısından incelemektedir. Bu makale, başlarda sadece neo-korporatist modelin unsurlarına sahip ve sınırlı bir grup STK’yı kapsayan bu politikanın, Avrupa Sosyal Diyaloğu, Sivil Diyalog ve Birliğin son dönemdeki genişleme stratejileri sonrasında birleştirici demokratik unsurları da içeren ve bu arada da daha geniş bir STK grubunu kapsayan dönüşümünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Sivil Toplum, Neo-Korporatizm, Birleştirici Demokrasi.

-------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...