Neoliberalizmin Özelleştirme Yoluyla Pekiştirilmesi: Avro Alanı Krizi sonrasında AB

01/09/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 63, 2019

Özgün SARIMEHMET DUMAN* 

ÖZET
Makale, Avrupa Birliği’nde (AB) özelleştirmenin artan önemine odaklanmaktadır. Uluslararası rekabet ve piyasa verimliliğine verilen önemi değerlendirmekte; Avro Alanı krizi öncesi ve sonrası dönemde AB’nde metalaştırma, piyasalaştırma, liberalleşme ve özelleştirme politikalarını karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir. Bu kapsamda, AB’nin kriz sonrasında üye ülkelerde özelleştirme politikalarını teşvik etmek amacıyla yeni mekanizmalar sunduğunu belirtmektedir. Makale, AB’nin özelleştirme konusundaki öncülüğünün, üye ülkelerin kapsamlı politikalar sunması ve uygulamasında disiplin edici bir mekanizma işlevi gördüğünü öne sürmektedir. AB’nin kriz sonrası dönemde özelleştirme politikaları yoluyla neoliberalizmi pekiştirme eğilimi gösterdiğini ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekabetçilik Ekonomik Kriz, Avrupa Birliği, Özelleştirme, Neoliberalizm

--------

Dr., London School of Economics and Political Science