Of East or West? Turkey’s United Nations General Assembly Voting Preferences on Arms Control, North- South Economic Issues and Human Rights

2013-06-01 08:13:12

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 37, BAHAR 2013

Abdullah YUVACI* ve Muhittin KAPLAN**

ABSTRACT

This article examines Turkey’s United Nations General Assembly voting patterns from 2000 to 2010 across three issue areas, namely, “arms control and disarmament,” “North-South economic issues” and “human rights.” The article aims to enhance our understanding of whether Turkey’s foreign policy preferences are similar to those of eastern or western countries on these issue areas. The research also analyses if any voting differences existed between the Democratic Left Party period (2000-02) and the Justice and Development Party period (2003-10). The research reveals that, to a large extent, Turkey acted with the European Union across all issue areas in the years 2000-10. However, the findings also point to significant differences between the DLP and JDP governments in terms of Turkey’s General Assembly voting alignments on these issues.

Keywords: Turkish foreign policy identity; Exceptionalism; United Nations voting similarity; Justice and Development Party; Europeanisation

--------------------------------------

Doğu’da mı, Batı’da mı? Silah Kontrolü, Kuzey-Güney Ekonomi Meseleleri ve İnsan Hakları Alanlarında Türkiyenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Oy Tercihleri

ÖZET

Bu makale, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2000-10 oylarını “silahların kontrolü ve silahsızlanma,” “Kuzey-Güney ekonomik ilişkileri” ve “insan hakları” konu başlıkları altında ampirik olarak incelemektedir. Makalenin amacı Türkiye’nin incelenen konular için BM Genel Kurulu oylarının ve dış politika tercihlerinin doğu ülkelerine mi yoksa batı ülkelerine mi daha yakın olduğunu saptamaktır. Ayrıca, makale Türkiye’nin Demokratik Sol Parti dönemi (2000-02) BM oylarını Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi (2003-2010) BM oyları ile karşılaştırmaktadır. Genel olarak, araştırma 2000-10 yılları arasında yukarıda bahsedilen konu başlıkları için Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri ile hareket ettiğini göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’nin BM oylarının DSP ve AK Parti dönemleri için önemli farklılıklar arz ettiğide araştırmanın sonuçları arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Türk Dış Politika Kimliği, Birleşmiş Milletler Oylamaları, Adalet ve Kalkınma Partisi, Avrupalılaşma

---------------------------------------

* Abdullah Yuvacı, Yard. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Melikşah Üniversitesi, Kayseri.

**Muhittin Kaplan, Doç. Dr., İktisat Bölümü, İİBF, Melikşah Üniversitesi, Kayseri.

 
Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...