Öğrenen Örgütler ve Terör Örgütleri Bağlamında PKK

2010-10-21 14:51:34

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 19, GÜZ 2008

Cenker Korhan DEMİR*

ÖZET Öğrenemeyen bir örgüt çevresine başarılı olarak uyum sağlayamaz ve etkin olamaz. Terör örgütlerinin hızla değişen, tehditkâr ve rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermeleri davranış değişikliŞi yapmalarını gerekli kılar. Varlıklarını tehdit eden ve yeni fırsatlar veren koşulların farkında olan terör örgütleri örgütsel yapı ve fonksiyonlarında, söylemlerinde ve eylemlerinde değişime giderek yeni durumlara uyum sağlayabilirler ve kendilerini geliştirebilirler. Böyle bir süreç öğrenmenin meydana geldiğinin belirtisidir. Bu çalışmanın amacı PKK’nın öğrenme yeteneğinin analiz edilmesidir. Bu amaca hizmet etmek üzere makale üç kısma bölünmüştür. Birinci kısımda öğrenme, öğrenen örgüt ve örgütsel öğrenme kavramları tartışılmıştır. İkinci kısımda terör örgütlerinin öğrenme yeteneklerinin incelenmesinde kullanılabilir bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Son kısımda ise PKK’nın öğrenme yeteneği analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenen Örgüt, Terörizm, PKK.

------------------------------- * KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Programı Doktora Adayı. Makalede dile getirilen görüşler yazarın kişisel değerlendirmeleri olup, görev yaptığı kuruma mal edilemez ve kurumun resmi görüşleriyle ilişkilendirilemez.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...