Ontolojik Güvensizlik, Endişe ve Kibir: Türkiye-IKBY İlişkilerinin Duygusal Çerçevesi - Özlem KAYHAN PUSANE ve Aslı ILGIT

10/03/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 19, SAYI 73, 2022

Özlem KAYHAN PUSANE* ve Aslı ILGIT**

ÖZET

Iraklı Kürtlerin Türkiye’nin ‘biyografik anlatıları’ içindeki özel yeri nedeniyle Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ilişkileri yalnızca stratejik ve ekonomik değil, aynı zamanda kaygı, gurur, öfke ve hayal kırıklıklarıyla dolu temaslar da içeren duygu yüklü bir ilişki olagelmiştir. Bu çerçevede, IKBY Türkiye’nin yalnızca fiziksel güvenliği için değil, ontolojik güvenliği için de endişe kaynağı olmuştur. Bu makale, Türkiye-IKBY ilişkilerindeki duyguların izini sürerek Türkiye’nin Iraklı Kürtlere karşı geliştirdiği kökleşmiş ‘kaygı’ ve ‘kibir’ duygularının bu iki aktör arasında 2008’den itibaren yakın bir ortaklığın ortaya çıkmasını engellediğini ve ilişkilerin yalnızca kırılgan bir yakınlaşma ile sınırlı kalmasına sebep olduğunu ileri sürmektedir

Anahtar Kelimeler:  Ontolojik güvenlik, duygular, kimlik, dış politika değişimi, Türk dış politikası.

---------

* Doç. Dr., Işık Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.
** Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü.