OSCE Early Warning in Georgia

2010-12-18 02:57:54

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 26, YAZ 2010

Dov LYNCH

ABSTRACT The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Mission to Georgia led OSCE early warning and conflict prevention activities. The Mission was established in December 1992 with the mandate to promote negotiations between the parties to the Georgian-Ossetian conflict in order to reach a political settlement. The article discusses the policies and activities of the OSCE in order to prevent confl ict and ensure its peaceful settlement in the country.

Keywords: OSCE, conflict prevention, Georgia, South Ossetia.

---------------------------

AGİT’in Gürcistan’daki Erken Uyarısı

ÖZET Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Gürcistan’daki Misyonu erken uyarı ve çatışmaların önlenmesi faaliyetlerinde öncü olmuştur. 1992 Aralık ayında kurulan misyon Gürcistan ve Osetya çatışmasında siyasal bir çözüm sağlanması için tarafl ar arasında görüşmeleri teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Makale, çatışmaların önlenmesi ve barışçı çözümün sağlanması için AGİT’in politikalarını ve faaliyetlerini tartışmaktadır.

Anahtar Sözcükler: AGİT, Çatışmaların Önlenmesi, Gürcistan, Güney Osetya.

----------------------------- * Senior Advisor at the Office of the Secretary General of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...