Osmanlı Modernleşmesinde Anglosakson Etkisi (1839-1852)

01/09/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 63, 2019

Çağrı ERHAN* ve İrşat SARIALİOĞLU**

ÖZET
Tanzimat Fermanının ilanını (1839) takip eden dönemde Osmanlı İmparatorluğu, idare mekanizması ve felsefesiyle ilgili birçok alanda önemli dönüşüm süreçlerinden geçmiştir. Bu çalışma, söz konusu süreçlerdeki Britanya ve ABD etkisini açığa çıkarmayı ve anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda hukuk, ekonomi, vatandaşlık, askeriye, eğitim gibi alanlara dair Britanya ve ABD’nin “tavsiyeleri” araştırılmış ve ardından bu alanlarda meydana gelen dönüşüm süreçlerinde söz konusu tavsiyelerin ne kadar etkili olduğuna bakılmıştır. Böylelikle Anglosakson etkisi, bugüne kadar anlatılagelmiş olan Fransız etkisiyle karşılaştırılarak konuya dair daha geniş perspektifli bir analiz sunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Modernleşmesi, Tanzimat, Osmanlı İmparatorluğu, Britanya, ABD

--------

* Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Altınbaş Üniversitesi

** Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi