Osmanlı-Rus İlişkilerinden Bir Kesit: 1826 Akkerman Andlaşması’nın “Müzakereleri”

2013-05-10 12:24:23

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 36, KIŞ 2013

Selim ASLANTAŞ*

ÖZET

Bu makalede 1826 Akkerman Andlaşması’nın müzakereleri, Osmanlı arşiv kaynakları kullanılmak suretiyle incelenmektedir. Çar I. Nikola Bâb-ı Âli’ye verdiği bir ültimatomla, Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1812 Bükreş Andlaşması’nın maddelerini “açıklığa kavuşturmak” için müzakere yapmak üzere sınıra murahhas göndermesini talep etmiştir. O dönemde siyasi-askeri açıdan kritik bir durumda bulunan Osmanlı İmparatorluğu, bu talebe olumlu cevap vermek zorunda kalmış ve Ruslarla müzakerelerde bulunmak için iki murahhas tayin etmiştir. İki ay devam eden müzakerelerin sonunda Ruslar, bazı önemsiz ayrıntılar dışında bütün taleplerini Osmanlılara kabul ettirmişlerdir. Akkerman Andlaşması, Osmanlılar için çaresizliğin diplomasisi olarak tanımlanabilir. Akkerman görünüşte çok kısa .mürlü olmasına rağmen, iki devlet arasında 1828–29 savaşından sonra imzalanan Edirne Andlaşması’nın omurgasını teşkil etmesi bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Akkerman Andlaşması, Diplomasi, Doğu Sorunu

------------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Tarih B.lümü, Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...