Oyun Kuramının Uluslararası İlişkiler Yazınına Katkıları

2010-09-18 06:49:04

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ, CİLT 4, SAYI 15, GÜZ 2007

Özgür ÖZDAMAR*

ÖZET Bu makale, oyun kuramının uluslararası ilişkilerdeki uygulamalarına bir giriş ve katkılarının tartışılması olarak tasarlamıştır. Oyun kuramının araçsal akılcı ve formel metotları kullanmasının uluslararası ilişkilerin stratejik doğasını anlamaya nasıl ve ne kadar yardımcı olduğu yazından örnekler verilerek tartışılmıştır. Buna göre, oyun kuramı son elli yılda uluslararası ilişkileri anlamamıza ve açıklamamıza büyük katkılarda bulunmuşlardır. Makale ilk olarak akılcılık belitinin bir tartışmasını yapmaktadır. Daha sonra oyun kuramının yazında nasıl kullanıldığı örnekler verilerek gösterilmiştir. Kısa bir yazın taramasını oyun kuramı kullanmanın uluslararası ilişkiler çalışmalarına katkılarının tartışıldığı bölüm izlemektedir. Son olarak kurama getirilen eleştiriler ve kuramın sınırları ve geleceği üzerine düşünceler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oyun kuramı, formel akılcı tercih kuramı, akılcılık beliti, stratejik etkileşimler

---------------------------- * Öğretim Görevlisi, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...