Özden Selcen Sarı | Cemil Oktay, Modern Toplumlarda Savaş ve Barış

18/07/2019

Özden Selcen Sarı, “Cemil Oktay, Modern Toplumlarda Savaş ve Barış, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012”, Cilt 11 (41), 2014, ss. 145-146.