Özge Özkoç | Erhan Yarar, “Tarihsel Dönüşüm”

18/07/2019

Özge Özkoç, “Erhan Yarar, “Tarihsel Dönüşüm” Filistin Sorunu Temelinde Türk Dış Politikası ve İsrail Devletini Tanıma Süreci, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2006”, Cilt 3 (11), 2006, ss. 131-136.