Öznur Akcalı Yılmaz, "Faruk Yalvaç, Marksizm ve Uluslararası İlişkiler Kuramları - Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası İlişkiler"

01/09/2019

Öznur Akcalı Yılmaz, “Faruk Yalvaç, Marksizm ve Uluslararası İlişkiler Kuramları - Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası İlişkiler, Ankara, İmge Kitabevi, 2017”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 16 (63), 2019, s. 141-143, DOI: 10.33458/uidergisi.621337.