Pakistan Sivil-Askeri İlişkileri ve Belucistan Çatışması

2016-09-29 11:24:31

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 50, 2016

Murat ÜLGÜL*

ÖZET

Bu makalenin amacı Müşerref askeri rejimi ve Zerdari (Pakistan Halk Partisi) sivil rejimi dönemlerinde Pakistan’ın önemli bir iç sorunu olan Belucistan çatışması üzerinden sivillerle askerlerin etnik çatışmaların çözümüne yönelik yöntem farklılıklarını incelemektir. Bulgular Pakistan’da ordunun ve ordu-kökenli yöneticilerin homojen olarak Belucistan sorununu askeri önlemlerle çözme yanlısı olduğunu gösterirken, siyasi açıdan güçsüz olan sivil yöneticilerin çatışmaya daha geniş bir perspektifle baktığını ortaya koymaktadır. İki grup arasındaki yöntem farklılıkları kişisel ve kurumsal çıkarlar ile askeri düşünce yapısı sebebiyle askerlerin sivillere nazaran güç kullanmaya daha meyilli olduklarını öngören askeri aktivizm görüşü ile açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pakistan, Belucistan Sorunu, Askeri Aktivizm, Sivil-Asker İlişkileri, Etnik Çatışma

-------------------------

*Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...