Petrolün Küresel Zirve Dönemi Öncesinde Amerikan Petrodolar Hegemonyasının Ötesi

2010-09-18 06:48:42
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 20, KIŞ 2009 Emre İşeri*

ÖZET Bu makale petrodolar destekli Amerikan hegemonyası ile yüksek ve değişken petrol fiyatlarının yapısal problem oluşturacağı aşikar olan küresel zirve petrol dönemi arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Bu makalede küresel zirve petrolünün tam olarak ne zaman meydana geleceği düşünülmeksizin, yakın gelecekte meydana geleceği ve küresel ekonomi ve enerji altyapısı üzerinde önemli etkiler doğuracağı varsayılmıştır. Gücü büyük oranda petrol ile dolar arasındaki bağdan ileri gelen Amerika’nın çıkarları var olan küresel enerji altyapısının devamlılığını gerektirmektedir. Bu çalışmanın temel savı küresel zirve petrolü arifesinde Amerika’nın petrodolar hegemonyasını sürdürmesinin daha güç olacağıdır. Küresel zirve petrolü gerçeği ve petrole alternatif enerji kaynaklarının gittikçe ağırlık kazanmakta olduğu bu dönemde küresel enerji altyapısının köklü bir şekilde değişeceğine yönelik güçlü sinyaller vardır. Bu noktada doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları temelli, hegemon gücün olmadığı, çok merkezli enerji rejiminin olacağı ve sepet para birimlerinin kullanacağı yeni bir küresel enerji sistemi oluşmaktadır. Amerikan yönetimi yenilemeyen hidrokarbon temelli uluslararası enerji rejiminin sürdürülemeyeceğini kabullenip, geleceğin yakıtını sağlayacak olan çevre dostu yeni enerji sisteminin oluşumunda gerekli adımları atmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Hegemonik İstikrar, Küresel Enerji Sistemi. --------------------------- * Dr., Keele University, Department of International Relations Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...