Pierre Bourdieu’nun Uluslararası İlişkiler Kuramlarına Olası Katkıları

2015-01-20 12:55:20

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 43, GÜZ 2014

Hüseyin SEVİM*

ÖZET Bu makale Pierre Bourdieu’nun Uluslararası İlişkiler kuramlarına etkisini değerlendiren çalışmaların hala çok yetersiz olduğu düşüncesinden hareket ederek, Bourdieu’nun geliştirdiği düşünce ve kavramlara odaklanmakta ve onun Uluslararası İlişkiler disiplinine ne gibi katkılar getirebileceğini tartışmaktadır. Bunun için de önce Bourdieu’cü analizin epistemolojik ve ontolojik sorunları nasıl değerlendirdiğini tartıştıktan sonra, onun başlıca düşünce ve kavramlarından hareket ederek, bunları Uluslararası İlişkiler kuramlarına uyarlamayı hedeflemektedir. Bu makalenin temel tezi Ululararası İlişkiler disiplini içerisindeki meta-teorik anlamdaki diyalog eksikliğinin Bourdieu’cü perspektifle bir nebze olsun aşılabileceğidir. Diğer bir ifadeyle, Ululararası İlişkiler disiplinindeki paradigmalar arasındaki bütünleyiciliğin mümkün olabileceği ve Bourdieu’nün geliştirdiği kavramların ana akım kuramların yetersizliklerini ve kör noktalarını bir nebze olsun azaltabileceğini iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pierre Bourdieu, Epistemoloji ve Ontoloji, Uluslararası İlişkiler Kuramları.

--------------------------

* Dr., Siyaset Bilimi Bölümü, Université de Perpignan Via Domitia, Fransa.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...