Polonya’nın Türkiye’deki İlk Daimi Elçiliğinin Kurulma Süreci: Tarihsel Dinamikler

2015-01-20 12:56:07

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 43, GÜZ 2014

Hacer TOPAKTAŞ*

ÖZET

Bu makalede Polonya’nın Türkiye’de daimî elçiliğinin ne zaman açıldığı sorgulanmakta ve elçiliğin kurulma süreci incelenmektedir. Bu makalede gösterildiği üzere Polonya’nın daimî elçiliği, Türkiye’de literatürde iddia edilenin aksine Osmanlı Devleti döneminde değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması akabinde 1924 yılında Ankara’da açılmıştır. Çalışmada Polonya’nın ilk daimî elçiliğinin açılış tarihi olarak bilinen 1475 yılının neden doğru tarih olmadığı ortaya konulduğu gibi Osmanlı Devleti döneminde Polonya’nın daimî elçiliğinin açılmasına yönelik girişilen teşebbüsler ve bunun niçin gerçekleştirilemediği de irdelenmektedir. Bu çerçevede Polonya’nın İstanbul’da 18. yüzyılda defalarca daimî elçilik kurmak için uğraştığı, fakat Babıâli’nin buna müsaade etmediği görülmektedir. Diğer yandan 1795’te Polonya bağımsızlığını yitirmiş ve 1918’de bağımsızlığını yeniden kazanmıştır. Böylece Polonya’nın daimî elçiliğinin açılması Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla 1924’te mümkün olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Polonya/Lehistan, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Daimî Elçilik, Diplomasi.

-------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...