Post-Soviet Political Transformation in Azerbaijan: Political Elite, Civil Society and The Trials of Democratization

2010-12-18 02:40:40

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 26, YAZ 2010

Ayça ERGUN*

ABSTRACT The aim of this article is to analyze the process of post-Soviet transformation in Azerbaijan while focusing on the process of democratization, peculiarities of the leadership and political elite, success and failure in electoral politics, and development of civil society. I argue that the politics of the post-independence period was shaped by the conflicting co-existence of patterns of continuity and change which determined the path of political transformation in Azerbaijan.

Keywords: Azerbaijan, Political Transformation, Democratization, Political Elite, Civil Society

-----------------

Azerbaycan’da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Dönüşüm: Siyasal Seçkinler, Sivil Toplum ve Demokratikleşme Denemeleri

ÖZET Bu makalenin amacı Azerbaycan’da Sovyet sonrası siyasal dönüşüm sürecini demokratikleşme, liderlerin ve siyasal seçkinlerin özellikleri, seçim politikalarında başarı ve başarısızlıklar ve sivil toplum gelişimine odaklanarak incelemektir. Bağımsızlık sonrası dönemde siyasal dönüşüm sürecinin geleceği devamlılık ve değişim unsurlarının çatışan birlikteliği tarafından belirlenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, Siyasal Dönüşüm, Demokratikleşme, Siyasal Seçkinler, Sivil Toplum

---------------------------- * Assistant Professor, Middle East Technical University, Department of Sociology

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...