Postmodern ve Çokkültürcü Bir Alan Olarak Avrupa Birliği: Teknikleşen Siyaset ve Ulusal Demokrasilerin Açmazı

2010-09-18 06:48:09

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 9, BAHAR 2006

Nazım İREM*

ÖZET AB’nin genişleme siyasetinin temel ilkeleri 1990’lı yılların ortasında Birliğin Doğu Avrupa’ya genişleme kararı almasının ardından tanımlanmaya başlan­mıştır. Karşılıklı müdahale ilkesine bir meta-norm statüsü veren AB, Robert Cooper’ın tanımladığı gibi, uzun bütünleşme sürecinde postmodern bir devlet biçimini almıştır. AB’nin genişleme politikası, AB’nin postmodern politika alanına tamamen katılmamış adayların modern ulusal devletler oldukları var­sayımına dayanarak, bütünleşme siyasetinden farklı olarak gerçekçi terimlere göre oluşturulmaktadır. Postmodern bütünleşme siyasetine özgü demokratik eksiklikleri ve/veya meşruiyet zafiyeti gibi yapısal sorunları müktesebata uyum sürecinde AB’nin aday ülkelere  ihraç ettiği iddia edilmek­tedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Küreselleşme, Genişleme, Demok­ratik Eksiklik, Müktesebat Siyaseti

----------------------------- * Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...