R2P: From Slogan to an International Ethical Norm

2014-11-21 12:30:51

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 43, GÜZ 2014

Pınar GÖZEN ERCAN*

ABSTRACT

Following the report of the ICISS in 2001, unanimous adoption of the concept of the responsibility to protect (R2P) in 2005 marked the milestone of a common understanding for responding to mass atrocities. In light of the transformations that R2P has gone through, while some in the mounting literature have been arguing that R2P is a developing legal norm, others have grown more critical of the concept. In the absence of a consensus regarding R2P’s status, this article contributes to the literature by arguing that, rather than remaining a slogan or becoming a legal norm, R2P has evolved into an international ethical norm which constitutes a standard for appropriate behaviour for states individually and for the international community collectively. To this end, by distinguishing between the stages of the norm’s construction and institutionalisation, the article traces R2P’s evolution process and presents an up-to-date analysis in light of the most recent cases as well as the documents adopted within the UN.

Keywords: Responsibility to Protect, Sovereignty as Responsibility, United Nations, International Community, International Ethical Norm.

---------------

Koruma Sorumluluğu: Slogandan Uluslararası Etik Bir Norma

ÖZET 2001 yılında ICISS’in raporunu yayınlamasının ardından, 2005 yılında “Koruma Sorumluluğu”nun oybirliği ile kabulü büyük ölçekli insan hakları ihlallerine yanıt vermek için ortak bir anlayışın oluşturulmasında bir dönüm noktası olmuştur. Konuyla ilgili büyümekte olan literatürde kavramın geçirdiği değişimler ışığında kimileri Koruma Sorumluluğunun gelişmekte olan hukuki bir norm olduğunu iddia ederken kimileri de kavrama daha eleştirel yaklaşır hale gelmiştir. Koruma Sorumluluğunun kazandığı statüye dair bir fikir birliğinin yokluğunda, literatürdeki diğer eserlerden farklı olarak bu makale kavramın bir slogandan öteye gidememek ya da hukuki bir norma dönüşmekten ziyade uluslararası etik bir norm haline geldiğini, dolayısıyla hem devletler için bireysel anlamda hem de uluslararası toplum için genel anlamda bir davranış standardı oluşturduğunu iddia etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koruma Sorumluluğu, Sorumluluk Olarak Egemenlik, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Etik Norm.

-------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...