Ramazan Hakkı Öztan | Umut Uzer, An Intellectual History of Turkish Nationalism

18/07/2019

Ramazan Hakkı Öztan, “Umut Uzer, An Intellectual History of Turkish Nationalism: Between Turkish Ethnicity and Islamic Identity, Salt Lake City, The University of Utah Press, 2016”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 13 (51), 2016, ss. 127-128.