Regional Power Transition and the Future of Turkey

2017-02-06 21:35:41

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 52, 2016

Birol Ali YEŞİLADA* ve Osman Göktuğ TANRIKULU**

ABSTRACT

This study analyzes the regional power transitions for Turkey. The authors utilize both the Power Transitions Theory and the Human Development Theory to foresee Turkey’s future regional relations. The findings indicate that Turkey’s relations with the EU, Russia and Iran will be quite challenging. According to the forecasting, the probability of conflict between Turkey-Russia and Turkey-Iran will increase. Compared to Iran, Turkey’s propensity of conflict with Russia will be higher. Only in a scenario of joining the EU, Turkey’s probability of conflict with Russia and Iran decreases. EU membership stabilizes Turkey’s most challenging regional relationships. On the other hand, Human Development Dynamics demonstrate that Turkey is moving away from major European countries in terms of values, becoming less secular and more traditional. Our statistical models display that value convergence is a significant factor in integration, indicating that the likelihood of Turkey’s European integration is slim.

Keywords: Power Transitions, Human Development, Regional Hierarchy, Values, Integration.

—————-

Bölgesel Güç Aktarımı ve Türkiye’nin Geleceği

ÖZET

Bu çalışma Türkiye için bölgesel güç aktarımlarını incelemektedir. Yazarlar Türkiye’nin gelecekteki bölgesel ilişkilerini öngörebilmek için hem Güç Aktarımı hem de İnsani Kalkınma teorilerinden faydalanmışlardır. Sonuçlar Türkiye’nin AB, Rusya ve İran ile ilişkilerinde zorluklar yaşayacağını göstermektedir. Tahminler gelecekteki Türkiye-Rusya ve Türkiye-İran ilişkilerinde çatışma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. İran’a kıyasla Rusya ile ilişkilerde çatışma riski daha yüksek gözükmektedir. Sadece AB’ye katılma senaryosu Türkiye’nin Rusya ve İran ile çatışma riskini azaltmaktadır. AB üyeliği Türkiye’nin zorlu bölgesel ilişkilerine istikrar getirebilmektedir. Diğer taraftan, İnsani Kalkınma Dinamikleri Türkiye’nin değerler bakımından Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden giderek uzaklaşmakta olduğunu göstermektedir. Sekülerlik zayıflamakta, geleneksel değerler güçlenmektedir. İstatistiksel modeller, değerlerdeki yakınlaşmanın entegrasyondaki önemli faktörlerden biri olduğunu göstermektedir. Bu durum Türkiye’nin AB ile entegrasyon ihtimalinin çok zayıf olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Güç Aktarımları, İnsani Kalkınma, Bölgesel Hiyerarşi, Değerler, Entegrasyon.

—————————–

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası & Küresel Çalışmalar Bölümü, Modern Türkiye Çalışmaları Kürsüsü, Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Direktörü, Portland Eyalet Üniversitesi, Oregon.

** Doktora Öğrencisi, Halkla İlişkiler & Siyaset, Portland Eyalet Üniversitesi, Oregon.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...