Rousseau'nun Savaş ve Barış Kuramı: Adalet Olarak Barış

2010-09-18 06:47:06

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 14, YAZ 2007

Faruk YALVAÇ *

ÖZET Rousseau'nun felsefesi bize toplumsal bir savaş ve barış kuramı geliştirebilmemizi mümkün kılmaktadır. Bunun anlaşılabilmesi Rousseau'nun yeniden okunmasını, onun geleneksel olarak uluslararası ilişkiler kuramında incelendiği dar kapsamdan çıkarılmasını gerektirir. Rousseau her ne kadar yerleşik öğretide olduğu gibi Realist görüşün bir temsilcisi olarak değerlendirilebilirse de, barış kuramı dikkate alındığında, Rousseau'nun Realizm'ini Hobbes ve Hegel gibi Realist görüşün diğer düşünürlerinden ayırmak gerekir. Realist kuramda olduğu gibi savaşın vazgeçilmezliği tezi, Rousseau'yu bir barış kuramı geliştirmekten alıkoymaz. Bu onun Grotian ve Kantian görüşlere de yakın olduğu şeklinde yorumlanabilir. Fakat, Rousseau'nun barış kuramı sadece Realizm'den değil, Grotian ve Kantian görüşlerden de farklıdır. Rousseau bize bir yandan savaşa neden olan toplumun bir eleştirisini sunarken, diğer yandan da Marx'dan da önce adalet olarak barış anlayışının öncüsü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rousseau, Savaş, Barış, Uluslararası İlişkiler, Adalet.

---------------------------- * Doç. Dr., ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...