Rus Dış Enerji Politikası ve Yeni Hedef Kuzey Doğu Asya

2014-08-26 18:27:11

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 41, BAHAR 2014

Tuğçe VAROL SEVİM*

ÖZET

Zengin enerji kaynakları ve bu enerji kaynaklarının ekonomisindeki yeri nedeniyle Rusya Federasyonu dünya enerji pazarının en önemli oyuncularından birisidir. Rus dış enerji politikası, ülkenin büyümesini ve yumuşak hegemonik gücün bir kez daha Orta Asya’da sürdürülebilmesi için yeni enerji pazarlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda Doğu Asya’da Çin, Rusya’nın bölgeye geri dönmesi karşısında en büyük tüketici ve rekabetçisi olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak Çin, üç Orta Asya devleti ile ekonomik ve enerji ilişkilerini geliştirmeyi başarmış ve bölgede denge oluşmasına katkıda bulunmuştur. Buna karşılık, Rusya ise Rus-Çin doğal gaz görüşmeleri olmasına rağmen yüzünü Japonya’ya çevirerek Pekin ve Tokyo ile Pekin ve Seul arasındaki Rus enerji kaynakları için rekabeti tetiklemeye çalışmıştır. Bu nedenle bu çalışma da Rusya’nın üç küresel aktör olan Çin, Japonya ve iki Kore’ye bakarak Doğu Asya’ya yönelik yeni dış enerji politikası incelenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rus Dış Politikası, Enerji Politikaları, Enerji Güvenliği, Çin, Kuzey Doğu Asya.

------------------------------

* Dr. Küresel Süreçler Fakültesi, Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova, Rusya Federasyonu. TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursiyeri, 2013-2014.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...