Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Geleceği ve Çin

2010-09-18 06:46:24

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 1, BAHAR 2004

Selçuk ÇOLAKOĞLU*

ÖZET 1990'lı yıllar boyunca Çin-Rusya ilişkileri gelişerek devam etmiştir. 1996 yılında kurulan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) sayesinde Çin ve Rusya, hem dünya politikasında ABD'yi dengelemeyi hem de merkezi Avrasya'daki gelişmelere başka büyük güçlerin müdahalesini engellemeyi hedeflemekteydiler. Tarihsel ve stratejik açıdan Rusya ve Çin arasında sıkışmış olan Orta Asya devletleri de ŞİÖ'ye dahil olmuşlardır. 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından sonra ABD'nin Afganistan'a askeri müdahalesiyle birlikte, Orta Asya'da yeni bir dönem başlamış ve ŞİÖ bu gelişmeden olumsuz olarak etkilenmiştir. ŞİÖ'nün varlığının devamı açısından Çin ve Rusya'nın takınacağı tavır büyük önem taşımaktadır. Çin ve Rusya arasında ortak çıkarlara dayalı işbirliği devam ettiği sürece, ŞİÖ de varlığını koruyup geliştirecektir.

Anahtar Kelimeler: ŞİÖ, Avrasya, Büyük Güçler, Strateji

----------------------------- * Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...