Savaşlarda Asker-Medya İlişkilerinin Geldiği Son Aşama: İliştirilmiş Gazetecilik

2010-10-21 14:50:06

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 19, GÜZ 2008

Haldun YALÇINKAYA*

ÖZET Bu makalenin ana gayesi, medyanın ve asker ilişkisinin günümüzde geldiği aşamayı halk ve asker ile iktidar arasındaki denge bağlamında ortaya koymaktır. On dokuzuncu yüzyılda teknolojik yenilikler medyayı geliştirdi ve savaşı değiştirdi. Bu gelişmeler neticesinde Kırım Savaşı ile başlayan savaş muhabirliği günümüzün belirsiz ve şiddeti yüksek sınırlı savaşlarında gittikçe daha tehlikeli bir ortamda yürütülmeye devam edilmektedir. Bununla birlikte medya faktörü savaş planlayıcıları açısından değerlendirilmesi gereken bir etken haline geldi. Tarihi gelişim içinde savaşlarda muhabirlerin askerlerle ilişkilerini düzenleyen üç farklı uygulama ortaya çıktı. Bunlar akreditasyon ve havuz sistemi ile iliştirilmiş gazeteciliktir. Asker-medya ilişkilerinde askerlerin harekâtın gizliliğine önem vermeleri, medyanın ise haber alma özgürlüğü talepleri doğal bir çatışma yaratmaktadır. Söz konusu çatışmayı çözecek formül olarak iliştirilmiş gazetecilik sistemi gazetecilerin cepheye erişimini kolaylaştırırken haberlerin etki altında yapılması eleştirisi ile karşılaştı.

Anahtar Kelimeler: Savaş, Medya, İliştirilmiş Gazetecilik, CNN Etkisi, Savaş Muhabirliği.

------------------------------ * Yrd. Doç. Dr., Kara Harp Okulu. Makalede dile getirilen görüşler yazarın kişisel değerlendirmeleri olup, görev yaptığı kuruma mal edilemez ve kurumun resmi görüşleriyle ilişkilendirilemez.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...