Segregations and Geopolitical “New” Orders: Turkish Armed Forces as Entrepreneurial Venturist Masters

2011-06-27 13:08:26

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 29, BAHAR 2011

Anna M. AGATHANGELOU* and Barış KARAAĞAÇ**

ABSTRACT Beginning with the epistemological principle, International Relations (IR) critiques “world politics”, we look at the discipline of International Political Economy (IPE) within IR, considering to what extent IPE re-thinks key IR divides. What does IPE mean when the military-industrial complex is a site of power for the accumulation of resources and knowledge production? Can we critically theorize without understanding the international, the military, or the industrial as contested categories? How have critical theories of security and militarization and their racial formations been “globally” and “locally” positioned? Does an assumed segregation of security and property relations preclude making tensions visible in security regimes and among vulture capitalists? Th is essay foregrounds Turkey and its armed forces as sites of critical inquiry into the key divides of IR: national and international; global and local; the economy and state relations; rationality and bodies. We highlight what is produced as viable within the fields of the current model of global power and collective practices instrumental in changing IPE consensus about global processes and relations to dissent.

Keywords: Geopolitics and Segregation, Collective Capitalist, Turkish Armed Forces, IPE and the Military, OYAK.

------------------ Segregasyonlar ve Jeopolitik “Yeni” Düzenler: Müteşebbis Efendiler olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ÖZET Bu yazı, epistemoloji ilkesinden yola çıkarak, uluslararası ilişkilerin dünya siyasetinin bir eleştirisini yapmaktadır. Makalede, uluslararası ilişkilerin bir alt dalı olarak uluslararasi ekonomi politik üzerinde durulmakta ve uluslararası ekonomi politiğin, uluslararası ilişkiler disiplininin ana ayrımlarını ne ölçüde sorguladıgı incelenmektedir. Uluslararası ekonomi politik, askeriendüstriyel kompleks, kaynakların birikimi ve bilgi üretimi için bir iktidar alanı olduğunda, ne anlama gelmektedir? Uluslararası, ordu ve endüstriyelin tartışmali kategoriler olduğu argümanını göz önünde bulundurmadan eleştirel kuram üretebilir miyiz? Güvenlik ve mülkiyet ilişkilerinin birbirinden ayrı olduğu ya da ayrırılabilirliği varsayımı, güvenlik rejimlerindeki ve aç gözlü kapitalistler arasındaki gerilimleri görünür kılmaya engel mi olmaktadır? Bu makale, uluslararası ilişkiler disiplininin ana ayrımlarının eleştirel bir biçimde sorgulandığı alanlar olarak, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ele almaktadır. Bu ana ayrımlar şunlardır: ulusal ve uluslararası; küresel ve yerel; ekonomi ve devlet ilişkileri; rasyonalite ve bedenler.

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik ve Ayrışma, Kolektif Kapitalist, Türk Silahlı Kuvvetleri, UEP ve Ordu, OYAK. --------------------------- * Anna M. Agathangelou, Ph.D., Associate Professor, Department of Political Science and School of Women's Studies, York University. ** Barış Karaağaç, Lecturer, Department of Political Studies, Trent University.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...