Sessiz ve Etkili: Küba’nın Tıp Diplomasisi

2016-04-18 09:20:35

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 48, 2016

Kubilayhan ERMAN*

ÖZET

Bir ulus devlet için diplomasi, milli çıkarlarını gözetirken uluslararası ilişkileri sürdürmenin en temel aracı olagelmiştir. Diplomasi, uluslararası sistemdeki köklü değişikliklere bağlı olarak dönüşüm geçirmiştir ve bugün uluslararası ilişkilerde tıbbi nitelikli projeler gibi çeşitli diplomasi girişimlerinin uygulanmakta olduğu görülmektedir. Günümüzde dışişleri memurlarının yanı sıra diğer birçok devlet görevlisi de diplomat rolünü üstlenmektedir. 20. yüzyılın başlangıcından itibaren tıp diplomasisinin yürütülmesinde sağlık görevlileri kilit aktörler olmuşlardır. Bu makalede, Küba tarzı tıp diplomasisi, bu yaklaşımın evrimi ile artı ve eksileri tarihsel bir bakış açısıyla ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Küba, Tıp Diplomasisi, Uluslararası İlişkiler, Ulusal Çıkar.

-------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Giresun Üniversitesi, Giresun.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...