Sınırlardaki Japonya: Japonya Hala Bir Sivil Güç mü?

26/10/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 71, 2021

Bahadır PEHLİVANTÜRK*

ÖZET
2015 yılında Japonya meclisinden geçen Yeni Güvenlik Kanunları (NSL) kamuoyu ve akademi dünyasının bir kısmında Japonya’nın engellerinden arınmış bir şekilde davranma ihtimalini artırmasından dolayı bölgenin istikrarını bozabileceği yönünde endişelere yol açmıştır. Bu çalışma sivil güçler ontolojisini neoliberal analiz çerçevesi içerisinde ele alarak 2015 NSL kanunlarını ve etkilerini üç başat sivil güç özelliği; uluslararasılaşma, güç kullanımının kapsamı ve güvenlik politikasının bağımsızlığı üzerinden incelemektedir. Analiz ve ampirik inceleme göstermektedir ki, 2015 anayasal yeniden-yorumlamanın toplu savunmaya izin vermesinden ve bu yolla uluslararası güvenlik aktivitelerinin kapsamını genişletmesinden sonra bile Japonya hala dar bir çerçevede sivil güç olarak tanımlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Japonya Dış Politikası, Yeni Güvenlik Kanunları (NSL), Uluslararasılaşma, Güvenlik Politikası, Bağımsız Güvenlik

--------

* Doç. Dr., TOBB ETÜ, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü