Sosyal Medya ve Türk Dış Politikası: Kobani Tweetleri Üzerinden Türk Dış Politikası Algısı

2017-02-06 23:01:03

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 52, 2016

Emre HATİPOĞLU*, Osman Zeki GÖKÇE**, Berkay DİNÇER*** ve Yücel SAYGIN****

ÖZET

Gelişen teknolojinin haber ve bilgi paylaşımını hızlı ve etkin hale getirmesi seçmen kitlelerinin algı ve tutumlarını, karar alıcıların politikalarına karşı daha hassas hale getirmiştir. Bu hassasiyet özellikle demokrasilerde belirginleşen iç ve dış politika arasındaki bağlantıyı farklı bir boyuta taşımıştır. Son on beş yılda Türk dış politikasının iç siyaset ile bağıntısı daha görünür ve önemli hale gelmiş; bu süreçte dış politika yapımında kamuoyu algı ve tutumlarının artan önemi akademik çalışmalara yansımıştır. Bu çalışma, bireylerin Türk dış politikasına ilişkin algı ve tutumlarını inceleyen yazına katkıda bulunmayı amaçlamakta, bunun için Twitter’da paylaşılan Türkçe metinlerin benzer “hissiyatta” olanlarını gruplamayı mümkün kılan bir bilgisayar algoritması kullanmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye siyasi araştırmalarındaki en güncel konulardan ikisi, yani iç-dış politika bağlantısı ile siyasette sosyal medyanın rolü, ilişkilendirilmektedir. İnceleme ile, yakın dönemde Türk dış politikasını meşgul eden Kobani konusunda Twitter’da oluşan algı ve tutumların parti/ideolojik aidiyet düzlemi üzerinden örgütlendiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kobani, Suriye, Dış Politika, Twitter, Kamuoyu, Sosyal Medya.

—————————–

* Doç. Dr., Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

** Ar. Gör., Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 *** Ar. Gör., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 **** Prof. Dr., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...