Special Territories in European Union and North Cyprus: A Sui Generis Relationship Under Community Law (Avrupa Birliği’nde Özel Bölgeler ve Kuzey Kıbrıs: Topluluk Hukuku’nda Sui Generis Bir İlişki)

2010-10-10 12:06:11

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 23, GÜZ 2009 Hacer Soykan ADAOĞLU*

ÖZET Kıbrıs Cumhuriyeti, 1 Mayıs 2004 tarihinde, Kıbrıs’ın bütününü temsilen Avrupa Birliği (AB) üyesi olmuştur. Bu nedenle, ayrı bir devlet olarak tanınmamakla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) AB sınırları içinde yer almakta, ancak İç Pazar alanı dışında kalmaktadır. AB, Kuzey Kıbrıs’ı, AB içinde özel bir bölge haline getiren bir takım hukuki düzenlemeler getirmiştir. Ancak, AB içinde özel hukuki rejim uygulanan başka bölgeler de vardır. Bu çalışmada, AB ve Kuzey Kıbrıs arasındaki hukuki ilişki, AB ve diğer özel bölgeler hukuki ilişkisi ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, Kuzey Kıbrıs’ın, diğer bölgelerle olan farkı, AB içindeki statü, hukuki düzenlemeler ve iç pazara erişim olanakları göz önüne alınarak belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özel Bölgeler, AB Hukuku, Kuzey Kıbrıs, 2003 Katılım Antlaşması 10. Protokolü.

------------------------------- * Dr., Faculty of Law, Eastern Mediterranean University

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...